• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

Sommerstopp 2018

Skrevet av Heidi B Nilsen. Kategori: Nyheter

Det er mange folk i arbeid når selve forbrenningsovnen skal inspiseres.

Vi er godt i gang med en kort stopp på anlegget. Det er valgt å gjøre en mye kortere stopp nå i juni, slik at vi kan hoppe over den årlige revisjonsstansen vi pleier å ha i september og heller holde anlegget gående helt til våren 2019 før vi må ha et større vedlikehold igjen. Denne uken (uke 23) er det totalt 130 jobber som skal utføres. Blant annet skal gulvet inni ovnen få seg en overhaling (vi regner blant annet med å plukke ut en del aluminium), vi skal bytte kompensator på pipa, turbinen skal sjekkes, og filterposene i renseavdelingen skal kontrolleres. Det er ca 30 innleide eksperter som bistår oss under dette arbeidet. Vi forventer å kunne fyre opp ovnen igjen i løpet av fredagen.

Video: Vi venter på at siste rest av bålet skal slukke før ovnen kan rengjøres og entres.

Kunst mot marin forsøpling

Skrevet av Heidi B Nilsen. Kategori: Blogg, Nyheter

– Havet er ikke er søppelbøtte, sier elevene (f.v.) Tuva Hallandvik (16), Gunnar Gunvaldsen (17), André Heggland (16) og Markus Hauge (16) fra Kvadraturen Skolesenter. Bak: Heidi Bjørkehaugen Nilsen i Returkraft og gatekunstner Sedin Zunic fra SeaInvaders. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner)

Slik ser det ut når elever på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand skaper marin kunst av plastavfall. 

­– Vi vil gjøre folk oppmerksomme på hvor truet havet vårt er av forsøpling, sier André Heggland (16) fra Kristiansand.

Sammen med klassekameratene i VG1 Ingeniørveien og gatekunstneren Sedin Zunic har André laget en 15 meter høy kunstinstallasjon som nå pryder veggen i prosesshallen i gjenvinningsanlegget Returkraft på Langemyr. På en bakgrunn av smeltende isfjell og blått hav henger hvaler, maneter og andre sjødyr ned fra taket. Alle er laget av plastavfall.

­ – Hvalen har vi bygd opp med pvc-rør og tomme plastkanner. Øyene er laget med to CD-plater, og finnene består av tomme DVD-cover. Vi brukte tape og ståltråd for å binde det sammen, sier Tuva Hallandvik.

Kunstinstallasjonen som høytidelig ble avduket denne uken, skal pryde prosesshallen, til inspirasjon for ansatte og de rundt 3000 menneskene som årlig besøker gjenvinningsanlegget. Miljøprosjektet ”Kunst mot marin forsøpling” er et samarbeid mellom skolen, Kristiansand kommune, Lektor2 og Returkraft.

Elevene kom med et klart budskap under avdukingen. De viste til at det hvert minutt dumpes 15 tonn plastavfall i havet i verden. Halvparten av all plastemballasje som produseres, brukes bare én gang før det kastes.

Foran en 15 meter høy vegg med motiv av hav og smeltende isfjell henger sjødyr som hval, tunfisk og torsk. (Foto: Kjell Inge Søreide,Mediepartner)

– Havet er ikke en søppelkasse. Det er en livsviktig kilde til mat og oksygen, som vi trenger for å leve. Vi må ikke forgifte det med plastavfall som ikke brytes ned, men sprer seg i matkjeden, sa Gunnar Gunvaldsen.

Gatekunstner Sedin Zunic synes det har vært inspirerende å jobbe med så engasjerte elever.

– De har bidratt til et kunstverk som skal få oss alle til å tenke gjennom vårt eget forbruk og hvordan vi oppfører oss mot naturen, sier Zunic.

Lærer og initiativtaker, Edita Zunic, sier skoleelevene har lovet å omsette ord i handling. Som et ledd i prosjektet skal elevene om kort tid ut i skjærgården og samle inn plastavfall fra strandsonen.

 

 

Sjekker alt avfall for radioaktivitet

Skrevet av Heidi B Nilsen. Kategori: Nyheter

Returkraft er det første forbrenningsanlegget i landet som sjekker alt avfall for radioaktiv stråling.

Alle biler som leverer avfall til anlegget, må kjøre gjennom en portal som måler radioaktiv stråling i lasten. Dersom nivået er høyere enn den normale bakgrunnsstrålingen, blir bilen stoppet og kontrollert med manuell måler. Dersom målingen tilsier det, blir bilen tømt for avfall, og lasten grundig  gjennomgått med håndholdt måleapparat for å finne kilden.

Ketil Bergmann, HMS- leder i Returkraft, sier scanningportalen skal sørge for at det ikke kommer inn radioaktivt avfall som kan medføre fare for ansatte eller omgivelser.

– I tillegg til håndtering av husholdningsavfall har vi spesialisert oss på mottak av spesialavfall fra næringslivet. Da er det viktig at vi har utstyr og gode rutiner for å stoppe feilsortert avfall, sier Bergmann.

Erfaringene så langt er gode, ifølge Bergmann. I fem-seks tilfeller har portalen registrert for høye radioaktive verdier. Ingen av gangene har nivået vært over lovens maksimumsgrenser.

– Vi hadde regnet med at de fleste utslagene skulle komme fra spesialavfallet, men det har i stedet kommet fra biler med husholdningsavfall. De radioaktive kildene har blant annet vært bandasjer som folk har fått på sykehus og senere kastet i restavfallsdunken hjemme. Kompass og liknende utstyr har også gitt utslag, sier Bergmann.

Avfall med for høye radioaktive verdier blir sortert ut og enten isolert til strålingen er lav nok til at det trygt kan brennes, eller det videresendes til anlegg som kan behandle det.

– Her stoppes alle biler med radioaktivt avfall. Portalen oppdager all radioaktiv stråling som overstiger normalverdier og gir avfallsbilen rødt lys, sier Ketil Bergmann, HMS- leder i Returkraft AS på Langemyr i Kristiansand. 

All last som stoppes blir tømt ut på eget område og gjennomgått med håndholdt måleutstyr for radioaktivitet.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no