Næringsdrivende

Returkraft AS er først og fremst etablert med sikte på å løse kommunenes behov for behandling av restavfall fra husholdningene. Anlegget er imidlertid dimensjonert for å vare noen år, og derfor vil det ta en stund før avfallsmengden fra husholdningene fyller hele kapasiteten. I denne perioden fyller vi opp anlegget med næringsavfall. Vi har leveringsavtaler både med private og kommunale aktører i bransjen.

Returkraft AS tar ikke imot avfall direkte fra den enkelte bedrift. Derfor må du som avfallsbesitter benytte deg av de eksisterende tilbud i markedet.

Følgende selskaper har leveringsavtale med Returkraft for næringsavfall:

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no