HMS

Vi arbeider målrettet for å unngå fravær, forurensning og materielle skader.
Det viktigste verktøyet i dette arbeidet er medvirkning fra engasjerte medarbeidere når det gjelder:

  • godt arbeidsmiljø
  • aktivt vernearbeid
  • oppfølging av og kommunikasjon med innleid personell og besøkende

Ledelsessystemet er bygd opp i samsvar med standardene OHSAS 18001 (arbeidsmiljø), ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (ytre miljø). Sertifikat for førstnevnte fikk vi i desember 2011. De to andre fikk vi i desember 2012.

Nøkkeltall HMS 2011 (pdf)

Nøkkeltall HMS 2012 (pdf)

Nøkkeltall HMS 2013 (pdf)

Årsrapport Bedriftshelsetjeneesten 2012

Nøkkeltall HMS 2014 (1) (pdf)
Nøkkeltall HMS 2014 (2) (pdf)

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no