Besøk

Returkraft-anlegget er tilrettelagt for å kunne ta imot besøk fra publikum, og vi ønsker alle interesserte velkommen på omvisning. Vi har lagt opp ulike typer omvisninger for ulike aldersgrupper, og har plass til å ta imot hele skoleklasser om dette skulle være aktuelt. Etterhvert vil det også bli bygd opp en referanseavdeling som dokumenterer byggingen av anlegget, og data og informasjon knyttet til driftsmessige forhold. Dette vil være åpent tilgjengelig for f eks ingeniørstudenter og andre som måtte være interessert i prosjektledelse, avfallsforbrenning, energigjenvinning osv.

Besøksportal

Enkeltpersoner, grupper, bedrifter eller skoleklasser kan melde seg på omvisning via vår besøksportal.

Henvendelser eller forespørsler om besøk kan også rettes til telefon 958 46 000 eller mail: post@returkraft.no

Gå til besøksportal

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no