Strøm

Returkraft har en netto strømproduksjon på ca 76 Gwh pr år. Dette tilsvarer årsforbruket til 3600 eneboliger hvis hver av dem bruker 20 000 kilowattimer.
Sammenlignet med et vannkraftverk er vår turbin/generator relativt liten, men i avfallssammenheng er den ganske stor.
Det henger sammen med at vi kjører høyere trykk (50 bar) og høyere temperatur (425 grader) på vår damp enn mange andre anlegg, der det gjerne er 40 bar/400 grader som gjelder.

Den elektriske kraften mates ut på strømnettet via en transformator, som tar spenningen opp fra 11 000 til 22 000 volt, og en 6 km lang kabel nordover til tilknytningspunktet på Augland.
Før strømmen forlater Langemyr har vi spist litt av lasset: Av en brutto årsproduksjon på ca 90 GWH går om lag 15% (14 GWH) til å drifte selve anlegget.

Strømmen selges på den nordiske kraftbørsen NordPool. For å sikre forutsigbare inntekter selges en stor del av produksjonen på langsiktige kontrakter

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no