• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

Licence to Pollute

Skrevet av OTD. Kategori: Blogg

Nei, vi tror ikke vi er James Bond her på Langemyr, men der agent 007 har ”licence to kill” har faktisk Returkraft tillatelse til å forurense.
Men det heter selvsagt ikke det.
På byråkratisk norsk heter det derimot at vi har en ”utslippstillatelse” i henhold til Lov om vern mot forurensing og om avfall (Forurensingsloven) av 13.03.1981.
På godt norsk betyr dette likevel at forbrenningsanlegget på Langemyr har fått lov til å slippe ut diverse forurensende stoffer.
Så kan man spørre hvorfor myndighetene, i dette tilfellet Fylkesmannens miljøvernavdeling, tillater slikt.

Svaret er tre-delt:
For det første er alternativet mye verre. Hver eneste nordmann kaster over 400 kilo søppel pr år. Det blir til sammen cirka 2 millioner(!) tonn. Av dette gjenvinnes godt og vel halvparten, men vi står fremdeles igjen med et gigantisk søppelberg. Inntil i fjor sommer ble mesteparten av dette restavfallet lagt på fyllinga, men slik deponering er nå forbudt, fordi det er en veldig dårlig løsning for miljøet. Deponier gir lukt, støv og fugleplager for omgivelsene, sigevann til grunnen, metangass til atmosfæren.  Forbrenning i kombinasjon med energiutnyttelse er til sammenlikning mye mer miljøvennlig, og summen av skadelige stoffer som slippes ut er mye mindre. Inntil vi finner en måte å leve på som ikke genererer avfall må vi derfor velge den minst miljøskadelige måten å behandle dette på: Forbrenning med energiutnyttelse.

For det andre: En ”tillatelse” er ikke det samme som en ”oppfordring”. Tvert imot framgår det av utslippstillatelsen at vi kontinuerlig skal arbeide for å gjøre utslippene så små som mulige, gjennom streng prosesskontroll og ved å benytte den beste teknologi som til enhver tid er tilgjengelig.  Det er en utfordring vi tar på ramme alvor. Og for at alle skal vite hva som foregår hos oss, vil vi legge alle utslippsrapporter ut på nettet så snart de foreligger, dvs like etter kl 09 mandag til fredag. Rapportene for lørdag og søndag kommer mandag morgen.

For det tredje, og dette har vi Fylkesmannens ord på: ”Med de vilkår som er fastsatt vil ikke anlegget medføre noen forurensing av betydning i området” (utslippstillatelsen, side 8). Selv om vi altså vil ha utslipp til luft av skadelige stoffer, er mengdene så små, og så strengt kontrollerte, at det ikke vil representere noe helseproblem. Undersøkelser gjort i Oslo viser at mengden farlige stoffer man får i seg ved å oppholde seg på det mest utsatte stedet ved forbrenningsanlegget i ett år(!) er mindre enn mengden farlige stoffer i én sigarett uten filter.

Til sist en liten pekefinger: Hvis du leser utslippstillatelsen nøye ser du at vi har fått lov til å slippe ut inntil 43 kilo tungmetaller pr år. Men det skyldes ikke at våre operatører driver gruvedrift i fjellet bak oss. Tungmetallene i våre utslipp kommer fra avfallet. Vi slipper ikke ut tungmetaller uten at noen der ute først har kastet batterier, lyspærer, elektronikk og lignende i den grå dunken, i stedet for å levere det på gjenvinningsstasjonen. Blir vi kvitt dette i avfallet vil også utslippene av tungmetaller gå mot null!

Godt nytt år!

Odd Terje Døvik
Adm dir

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no