• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

Ny nettside om rammevilkår for avfallsforbrenning

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Avfallsvarme.no er en ny nettside for informasjon om rammevilkårene for avfallsforbrenning i Norge. Nettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom Energi Norge, Norsk Fjernvarme, KS Bedrift Avfall og Avfall Norge.
Hensikten med nettsiden er å gjøre all relevant og oppdatert informasjon og fakta om rammebetingelsene for avfallsforbrenning lett tilgjengelig på ett sted.

Siden vil bli oppdatert med relevante artikler, utredninger og nyhetssaker frem til arbeidet med å fjerne sluttbehandlingsavgiften er sluttført.

For mer info se: http://www.fjernvarme.no/index.php?ledd1=&sideID=1031

I rute og endelig på plass i nybygget

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Etter flere måneder under kummerlige forhold i en brakkerigg på motsatt side av veien, har Returkrafts 14 operatører omsider flyttet inn i bygget som skal bli deres fremtidige arbeidsplass.

For å kunne håndtere anlegget når prøvedriften starter medio april, har operatørene deltatt på kurs, drevet med selvstudier og vært på hospitering ved tilsvarende anlegg i Sverige. Så langt har operatørene arbeidet dagtid, men fra og med månedsskiftet mars/april skal de inngå i avdelingens 7-skiftsplan. Operatørene skal da arbeide sammen med leverandørene av anlegget, for å få de siste gjennomkjøringene før endelig overtakelse like over sommeren.

Prosessen vi er inni nå er meget viktig, sier driftssjef Jahn Olaf Olsen. Vår driftsfilosofi bygger på at våre operatører skal kunne ivareta flere oppgaver, alt fra overvåking av prosessen til vedlikehold av det flere tusen kvadratmeter store anlegget. Vi har bygd opp avdelingen slik at vi har en bred kompetanse. Operatørene behersker minst et fagfelt hver, som f es prosess, elektro eller hydraulikk,  slik at det meste skulle være ivaretatt. Jahn Olaf har selv erfaring fra flere tilsvarende anlegg i Norge og Tyskland. Med på laget har han i tillegg to medarbeidere som har kompetanse og erfaring fra forbrenningsanlegg i Sverige. Der vi trenger spesialkompetanse vil vi kjøpe inn de tjenester vi har behov for, sier Olsen, som kan bekrefte at opplæringen går som planlagt og at avdelingen vil være klar til dyst når anlegget startes opp.

Forbrenningsskatten

Skrevet av OTD. Kategori: Blogg

Den særnorske avgiften på avfallsforbrenning har fått mye mediaoppmerksomhet i det siste. Både Lørdagsrevyen, NRKs Spekter og TV2 har viet sendetid til saken, som ofte kobles sammen med at mange norske forbrenningsanlegg sliter med å få nok avfall. Teknisk Ukeblad har også publisert en artikkel som forteller om den politiske aktiviteten rundt saken.

Returkraft mangler ikke avfall. Vi har fått leveringsavtaler med våre kunder som begge parter kan leve med. Vi vet at kundene våre kunne spart en 50-lapp eller to pr tonn på å sende avfallet til Sverige, men de har likevel valgt å levere til oss. Begreper som ”kortreist søppel” og ”lokale løsninger” har helt sikkert spilt en rolle her, og vi håper at våre kunders kunder vet å verdsette dette når avfallskontrakter skal forhandles.

Ikke desto mindre stiller vi oss uforstående til norske myndigheters avgiftspolitikk på dette området. For Returkrafts del medfører forbrenningsskatten en ekstra utgift på ca 13 millioner kroner pr år, og det er mye penger. Det er faktisk like mye som hele lønnsbudsjettet vårt.  Ser vi forbrenningsbransjen under ett gir denne avgiften cirka 100 millioner til statskassa. Det er også mye penger, men i forhold til et statsbudsjett på om lag 1000 milliarder er det selvsagt å regne for et musepiss i havet.

Likevel tviholder de rød-grønne på denne avgiften. Den er nemlig viktig for miljøet, hevdes det. Og en fjerning av avgiften ville være negativ for miljøet fordi man da ville brenne mer og gjenvinne mindre.

Det er med respekt å melde et utrolig dårlig argument.

Skal en avgift bidra til å påvirke folks adferd må det være en viss forbindelse mellom avgiften og den adferden man søker å endre. Hadde bensinen f eks kostet 50 kroner pr liter er det sannsynlig at noen av oss ville kjørt litt mindre. Hadde plastposen i butikken kostet 10 kroner er det sannsynlig at mange av oss ville tatt med oss en pose eller et handlenett hjemmefra.  Men hvor mange av innbyggerne på Agder er det som tenker på Returkrafts avgifter når de vurderer om et eller annet skal kastes i den grå dunken eller leveres på en miljøstasjon? Jeg våger å påstå: Ikke veldig mange.

Jeg vil faktisk våge den påstand at de 13 millionene Returkraft skal betale til Sigbjørn Johansen hvert år ikke påvirker befolkningens avfallsvaner i det hele tatt. Avstanden mellom avgiften og den adferden man søker å endre er simpelthen for stor.

Derfor bør avgiften fjernes. Den har ingen virkning som miljøavgift. Derimot er den med å bidra til en masse uønsket trailertrafikk fordi norske anlegg taper i konkurransen med svenskene. Avgiften virker med andre ord stikk mot sin hensikt: Den påvirker ikke folks avfallsvaner, men gir negative miljøeffekter for alle som bor langs eller ferdes på norske veier.

Hvis staten likevel trenger disse 100 millionene, og det er jo sannsynlig at de gjør (staten trenger alltid mer penger!), kunne de f eks øke NRK-lisensen. Det ville ha like stor miljøeffekt som forbrenningsskatten. Altså null.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no