• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

Test av brannslukkingsutstyr

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Avfallsbunkeren til Returkraft er utstyrt med automatisk brannslukkingsutstyr. Normalt skal det selvsagt ikke brenne her (det er i ovnen forbrenningen skjer!), men under gitte omstendighet kan det likevel ta fyr i avfallet. For å teste at slukkeutstyret virker som det skal har man de siste dagene bygget et lite bål i bunnen av bunkeren. Dette vil bli antent om formiddagen torsdag 11.mars. Dersom alt virker som det skal vil varmesøkende kamera fange opp brannen, og aktivere kanonene som om  nødvendig kan skumlegge hele bunkeren.

Under testen vil også røyklukene i taket bli testet. Disse skal åpne seg automatisk og slippe ut røyken.

Kristiansand Brann og Redning har bistått i planleggingen av testen. Brannvesenet vil også være tilstede i tilfelle noe ikke skulle virke som planlagt. Vi kan derfor garantere at brannen i bunkeren uansett vil bli slukket før noen skade er skjedd.

Det vil ryke fra taket, og det er altså helt etter planen!

Grenseløst samarbeid i rute

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

På tvers av fylkesgrensen har Arendal og Kristiansand kommune gått i spissen for å etablere Returkraft AS, og plassere energigjenvinningsanlegget på Langemyr i Kristiansand. Tirsdag 16. februar var formannskapspolitikerne fra de to byene samlet til et orienteringsmøte hos Returkraft.

Administrerende direktør i Returkraft AS, Odd Terje Døvik, fortalte at det nye anlegget er dimensjonert for å håndtere alt husholdningsavfall og mesteparten av næringsavfallet i hele Agder. Flesteparten av kommunene i Aust- og Vest-Agder har nå inngått avtaler om levering av avfall til Returkraft.


Grenseløst samarbeid i rute Grenseløst samarbeid i rute Grenseløst samarbeid i rute Grenseløst samarbeid i rute

Alternativet til å levere på Langemyr er å kjøre trailere med søppel til Sverige, men vi ville klare det på egen kjøl, sa en fornøyd Tormod Vågsnes (Krf), varaordfører i Arendal kommune og en av pådriverne bak energigjenvinningsanlegget. Politikerne ville vite hvor stor budsjettsprekken under byggefasen ville bli, men prosjektleder Knut Skjæveland kunne melde at budsjettet er overholdt med god margin og at 10 millioner kroner fremdeles står ubrukt. Returkraft er i rute. 19. april 2010 fyrer vi for første gang opp forbrenningsovnen med avfall, sa Døvik. Da Dag Vige (Venstre) spurte hva politikerne kan bidra med for at Returkraft AS skal nå sine målsettinger om gjenvinning av søppel til elektrisk kraft og fjernvarme, kom svaret kontant: Politikerne må sette krav til utbyggere og konsesjonshaver om å legge rør i bakken som kan distribuere fjernvarme, sa Døvik.

Med ordførerne Per Sigurd Sørensen fra Kristiansand og Torill Rollstad Larsen fra Arendal i spissen fikk politikerne til slutt en omvisning på energigjenvinningsanlegget.

Ny nettside om rammevilkår for avfallsforbrenning

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Avfallsvarme.no er en ny nettside for informasjon om rammevilkårene for avfallsforbrenning i Norge. Nettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom Energi Norge, Norsk Fjernvarme, KS Bedrift Avfall og Avfall Norge.
Hensikten med nettsiden er å gjøre all relevant og oppdatert informasjon og fakta om rammebetingelsene for avfallsforbrenning lett tilgjengelig på ett sted.

Siden vil bli oppdatert med relevante artikler, utredninger og nyhetssaker frem til arbeidet med å fjerne sluttbehandlingsavgiften er sluttført.

For mer info se: http://www.fjernvarme.no/index.php?ledd1=&sideID=1031

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no