• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

Futura Bellaforum

Skrevet av BW. Kategori: Blogg, Utdanning

Futura Bellaforum Ingenting gleder oss mer enn når vi får henvendelser fra engasjerte skoleungdom som vil prøve å løse aktuelle problemstillinger. Futura Bellaforum var en slik gruppe. I høst var de med på FIRST LEGO League, en kunnskapskonkurranse. Hensikten med arrangementet er å øke interessen for teknologi og vitenskap og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere. Futura Bellaforum tok tak i problemet med metall i restavfallet og kom med gode løsninger for hvordan gjøre det enklere for folk å sortere ut metall.

I avfallsnæringingen snakkes det mye om sirkulær økonomi. Jentegruppas problemstilling og løsning til problemet går som hånd i hanske i det grønne skiftet hvor det jobbes mot enda mer materialgjenvinning. Dette vil gi flere arbeidsplasser og ikke minst ta vare på de ressurser vi har. Vi nordmenn har et stort forbedringspotensiale på kildesortering.

Til våren er det ny konkurranse, men med andre arrangører. De unge skal slippe til med sin kreativitet, engasjement og gründerevner. Da er det innovasjonscamp og tema er Nye energiformer og bærekraftig utvikling.

Her er presentasjon av forskningsargbeidet til Future Bellatorum forskning.

Vi heier på de unge!

 

Er vi slappe?

Skrevet av BW. Kategori: Blogg

Loop.noHva er grunnen til at folk ikke kildesorterer? I dagens avis (Fædrelandsvennen 19.01.16) kan vi lese at hver av oss kaster i gjennomsnitt 96 kilo mat i året. Et svimlende og pinlig tall. Ikke nok med at vi kaster enorme mengder mat, så vi bryr oss heller ikke om å tenke miljø. Det står at «folk er slappe og gidder ikke sortere avfallet sitt». Hmm, er vi virkelig så late og bryr vi oss så lite? Det er ikke bare privatpersoner som kaster mat, men hele matkjeden fra primærnæring til forbruker. Det er i følge Avfall Norge ikke bare et ressursproblem, men også et miljøproblem.

De fem siste årene har vi hatt opp mot 3000 besøkende på Returkraft i året. Skoleklasser får trent seg på å kildesortere og det viser seg at de voksne har like godt av å trene seg på dette som de unge. Men hvordan kan vi vi bli flinkere til å sortere? Vi er kanskje bedagelig anlagt, men å kaste mat i brun dunk bør være overkommelig. For å få ned tallet, må vi vite noe om hvorfor folk kaster så mye i restavfallet. Returkraft har gjennom et samarbeid med Lektor2 og UiA gitt en 8.klasse på Samfundets skole i Kristiansand i oppgave å undersøke dette. De har med stort engasjement satt i gang planleggingen. I løpet av et par måneder vet vi mer om vi er late eller om mangel på kildesortering bunner i noe annet.

Mye tyder i hvert fall på at vi med fordel kan øke kunnskapen vår om kildesortering. Men kanskje kunnskap ikke er nok. Studentene som kaster mest mat i restavfallet er generasjonen som er lært opp til kildesortering både i barnehage og skole. Men det ser ikke ut som det har hjulpet særlig. Kanskje vi bør følge Frankrike sitt eksempel og lage et forbud mot å kaste mat?

Mens vi venter på at elevene på Samfundets skole fullfører oppdraget sitt, skal i hvert fall vi brenne for miljøet med å lære opp dagens ungdom i kildesortering. Så er det kanskje ikke så dumt å reflektere over om mat i det hele tatt skal kastes?

Temmelig pinlig

Skrevet av BW. Kategori: Blogg

MundoSøppeltransporten til Sverige er en varm potet i norsk politikk. Da deponiforbudet ble varslet oppfordret samtidig myndighetene kommuner og renovasjonsselskap til å bygge ut behandlingskapasiteten. Så førte finanskrisen til at avfallsmengdene i Sverige sank, og ble erstattet med norsk avfall. Dagens situasjon er det årlig transporteres nærmere 1 million tonn norsk avfall til Sverige, det meste på lastebil. Vi snakker om 40 000 vogntog i året, på smale og svingete norske veier.

Norges avfallspolitikk går verden rundt, og i forrige uke kunne man lese om den i den chilenske avisen Latercera. Er det dette Norge vil bli kjent for? I avisartikkelen kan en lese om at nordmenn blir dårligere til å kildesortere fordi søppel sendes til forbrenning i Sverige. Det kommer fram at vi heller ikke har vi helt kontroll over hva vi egentlig sender. Latercera har tatt seg tid til å intervjue flere personer og jo flere sider de får fram av norsk avfallspolitikk, jo flauere blir det å lese. De avlutter med å skrive at mens norske myndigheter trenger mer tid på å studere hvilke løsninger vi trenger, transporteres tonnevis med søppel over til Sverige fordi norske kommuner vil spare penger.

Temmelig pinlig, spør du meg!

 

 

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no