• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

Returkraftskolen 5 år

Skrevet av BW. Kategori: Blogg, Utdanning

Todda 080I januar var det 5 år siden vi startet opp med det vi kaller for Returkraftskolen, en annerledes skole i spennende omgivelser. Returkraft har helt siden sin tilblivelse hatt som mål å være en åpen bedrift. Vi vil gjerne åpne dørene for alle som vil komme og se hva vi holder på med. «Vi brenner for miljøet» er Returkrafts slagord. Kanskje noe som er lett å si, men vi mener det! Vi brenner bokstavelig talt for miljøet ved å gjenvinne energien i restavfallet, redusere store mengder CO2-utslipp og spare miljøet for andre miljøgifter. Men vi brenner også for miljøet ved å inspirere og gi kunnskap om avfallshåndtering. Vi har gjennom disse 5 årene laget flere undervisningsopplegg som vi tilbyr alt fra barnehage til universitet. Alle lærer om avfallshåndtering og energigjenvinning, men på ulike nivåer og med ulike opplegg. Til sammen har vi hatt 14 428 på besøk.

DSCF3235I forbindelse med 5-årsjubileet, sendte vi ut en designkonkurranse til alle ungdomsskoler i Vest-Agder. Oppgaven var å lage en kjole til Michelle (utstillingsdukken) av avfall og brukte ting. Vi ønsker å sette fokus på gjenbruk og bærekraftig utvikling. I gjennomsnitt kaster hver enkelt på Sørlandet 9-10 kg med klær i restavfallet, mens 6 kilo går til gjenbruk. I løpet av et år kjøper vi i snitt 16,5 kg nye klær!

Responsen på konkurransen ble strålende. Vi har fått inn 12 kjoler som vi med stolthet skal vise fram fra tirsdag 5. til 15. april i Rådhuskvartallet i Kristiansand. Vi håper mange finner veien og lar seg inspirere av de fantastiske kjolene elever har laget av de utroligste ting.

Michelles designkonkurranse_4Torsdag 14.april blir det kåring av den fineste kjolen kl. 15.30. Dommerpanelet består av Kathrine Gregersen (Husflidkonsulent), Jorann Abusland (redesigner) og Yngvar Berglihn (fra Det store symesterskapet på NRK). Alle er hjertelig velkommen til Rådhuset for å overvære kåringen! Det vil også være en pris for folkets stemme. Alle kan være med å stemme på vår facebookside f.o.m mandag 4.april. Kjolen med flest likes får folkets pris.

Avfallspolitisk kortslutning

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Konkurransetilsynet har laget en rapport om det nordiske avfallsmarkedet, og har i den anledning skrevet en kronikk i Dagens Næringsliv (23.02.16). Med henvisning til at mange kommuner har valgt å investere i egne forbrenningsanlegg slås det fast at dette i mange tilfeller har vist seg å være både dyrt og lite miljøvennlig. Motsatt finnes det angivelig mange eksempler fra hele landet på at kommuner har spart både penger og miljø på å sende sitt avfall til Sverige.

Konkurransetilsynets utspill oser av etterpåklokskap, og bygger på et svært naivt miljøresonnement.
Etterpåklokskapen kommer til syne når Konkurransetilsynet oppfordrer kommunene til å undersøke om andre enn de selv kan utføre oppgaven før man fatter store investeringsbeslutninger. Jeg kan forsikre tilsynet om at norske kommuner gjorde nettopp dette da Statens Forurensningstilsyn i 2005/2006 minnet kommunene om deponiforbudet som snart skulle komme, og at kommunene snarest måtte begynne å legge planer for alternative behandlingsløsninger. På dette tidspunktet – før finanskrisen – fantes det ikke noen større ledige kapasitet i Sverige. Og markedsprisen for å brenne et tonn avfall var såpass høy at bygging av egne anlegg framstod som miljømessig fornuftig og økonomisk attraktivt.

Finanskrisen snudde opp-ned på dette. Avfallsmengdene i Sverige sank med 30% nærmest over natten, og overkapasiteten som fulgte drev mottaksavgiftene nedover. Norske kommuner som hadde investert i egne anlegg måtte plutselig prise sine tjenester til svenske-priser, mens kommuner som ikke hadde gjort noen ting plutselig fikk tilgang til et lavkost-behandlingstilbud.

Det er mulig Konkurransetilsynet besitter verktøy som kan forutse slike kriser. Jeg er imidlertid ikke kjent med at noen norske kommuner gjør det. Derfor blir det i overkant arrogant å komme med belærende formaninger 10 år senere.

Konkurransetilsynets miljøpåstand krever også en kommentar. Argumentet om at forbrenning i Sverige er mer miljøvennlig enn forbrenning i Norge er velkjent. Det bygger på at energiutnyttelsen (og dermed CO2-besparelsen) generelt er noe høyere i Sverige enn i Norge, og at dette utligner CO2-utslippene som transporten over landegrensen fører med seg. Tillat meg da å minne om at miljø, bærekraft og samfunnsansvar handler om mer enn CO2. Vi kan f eks snakke om NOx-utslipp og svevestøv. Vi kan snakke om underbetalte øst-europeiske sjåfører med dårlig skodde vogntog på svingete vestlandsveier. Vi kan snakke om å undergrave våre egne miljømålsetninger, og vise til Statistisk Sentralbyrå som påpeker at de lave forbrenningsprisene i Sverige fører til redusert materialgjenvinning i Norge.

Vi blir gjerne med på en diskusjon om hvordan avfallssektoren kan organiseres for å sikre gode, framtidsrettede løsninger som bidrar til det grønne skiftet. Men da må diskusjonen skje på en litt bredere basis, og med litt større ydmykhet, enn det Konkurransetilsynet legger opp til.

Futura Bellaforum

Skrevet av BW. Kategori: Blogg, Utdanning

Futura Bellaforum Ingenting gleder oss mer enn når vi får henvendelser fra engasjerte skoleungdom som vil prøve å løse aktuelle problemstillinger. Futura Bellaforum var en slik gruppe. I høst var de med på FIRST LEGO League, en kunnskapskonkurranse. Hensikten med arrangementet er å øke interessen for teknologi og vitenskap og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere. Futura Bellaforum tok tak i problemet med metall i restavfallet og kom med gode løsninger for hvordan gjøre det enklere for folk å sortere ut metall.

I avfallsnæringingen snakkes det mye om sirkulær økonomi. Jentegruppas problemstilling og løsning til problemet går som hånd i hanske i det grønne skiftet hvor det jobbes mot enda mer materialgjenvinning. Dette vil gi flere arbeidsplasser og ikke minst ta vare på de ressurser vi har. Vi nordmenn har et stort forbedringspotensiale på kildesortering.

Til våren er det ny konkurranse, men med andre arrangører. De unge skal slippe til med sin kreativitet, engasjement og gründerevner. Da er det innovasjonscamp og tema er Nye energiformer og bærekraftig utvikling.

Her er presentasjon av forskningsargbeidet til Future Bellatorum forskning.

Vi heier på de unge!

 

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no