• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

Vellykket branntest på Langemyr

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

I dag brant det på Langemyr. Det brant riktignok ikke inne i selve ovnen, hvor vi i framtida skal brenne ca 120 000 tonn restavfall i året. Derimot brant det i avfallsbunkeren.
Der skal det normalt ikke brenne. All erfaring viser imidlertid at dette likevel kan skje. Det skyldes i så fall at avfallet selvantenner, f eks på grunn av varmgang i organisk materiale.
For å håndtere slike branntilløp er Returkraft-anlegget utstyrt med varmesøkende kamera som raskt skal oppdage en eventuell brann, samt kraftige vannkanoner som hurtig skal slokke brannen.

I tillegg styres ventilasjonslukene automatisk, slik at røyken skal gå rette veien, og ikke ut i tømmehallen, der det kan oppholde seg biler og folk.

Dagens test var svært vellykket. Kameraene oppdaget brannen slik de skulle, og ventilasjonen sørget for at det var nesten røykfritt i tømmehallen. Vannkanonene fungerte derimot ikke godt nok. Trykket var for lavt, og vannstrålene traff ikke slik de skulle. Dette var en nyttig oppdagelse, og prosjektledelsen vil nå sette seg ned sammen med leverandøren og legge en plan for hvordan disse forholdene kan rettes på innen alvoret starter om en måneds tid.

Se video fra testen på fvn.no

Bunkersfest

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Tirsdag 9.mars ble det avholdt en fest av de sjeldne på Langemyr. Menyen bestod av pizza og brus. BunkersfestMøblene kom fra en lokal søppelfylling. Lokalet var avfallsbunkeren til Returkraft, 3 meter under bakkenivå på Langemyr. For hva vi vet kan det godt være at det har vært tilsvarende festligheter ved andre forbrenningsanlegg tidligere, men vi kan garantere at det aldri vil bli arrangert noe tilsvarende hos Returkraft. Dette var nemlig siste gang bunkeren fremdeles var nogenlunde ren og innbydende. Senere samme kveld ble skumkanonene testet, på torsdag kjøres branntesten, og om et par uker ruller de første søppelbilene inn på anlegget. Etter den tid er det neppe noen som har lyst til å oppholde seg nede i bunkeren, uansett hvor mye pizza man byr på!

Restavfallet etter selskapeligheten ble forlatt på åstedet, og vil om noen uker bli brent sammen med annet avfall. Men det var også noen som benyttet sjansen til å bidra litt til test-bålet som skal brennes allerede førstkommende torsdag. Enklere opprydding etter et selskap skal man lete lenge etter!


Bunkersfest Bunkersfest

Å sortere eller ikke sortere…

Skrevet av OTD. Kategori: Blogg

Det er alltid morsomt når de lærde strides.

De siste dagene er det kildesortering av plast striden står om. På den ene siden har vi forsker Annegrete Bruvoll i Statistisk Sentralbyrå (SSB). Hun sier at det er bortkastet å sortere ut plast, og mener det er mer miljøriktig å bare brenne den. På den annen side har vi f eks Miljøpartiet De Grønne, som blant annet under henvisning til Østfoldforskning sier det stikk motsatte.

I Returkraft ønsker vi  å følge opp det såkalte avfallshierarkiet. Det innebærer blant annet at vi helst ikke vil brenne avfall som kunne vært anvendt bedre på annet vis. Det er f eks dumt å kaste brusflasker i restavfallet. Vi kan saktens brenne dem, men det er bedre at de blir pantet og brukt om igjen.  Det samme gjelder bokser av aluminium. Det er bedre at de smeltes om og brukes til å lage andre ting, enn at de smelter i vår ovn (og bare ødelegger for oss).

Det er mange som er svært flinke til å sortere sitt eget avfall. Matavfall går i brun dunk, papir går i grønn, spesialavfall samles opp og leveres på miljøstasjonen. Men det er fremdeles mye å gå på. Erfaringstall fra andre norske anlegg tilsier at vår bunnaske vil inneholde 12-13% metall. Dette metallet har vært gjennom hele vår forbrenningsprosess, og før vi kan bruke asken til noe nyttig må metallet skilles ut igjen. Det hadde selvsagt vært mye bedre om det aldri hadde havnet i den grå dunken! Det samme gjelder diverse tungmetaller som dels fanges opp i vårt renseanlegg, dels forsvinner opp gjennom pipa. Både vi og miljøet skulle gjerne vært disse tungmetallene foruten, men de er der fordi noen først har kastet dem – i form av batterier, lyspærer eller elektroniske artikler.

I forhold til avfallshierarkiet er det klart at plast bør gjenvinnes, og ikke brennes. Men det er ikke sikkert at spørsmålet et så enkelt. For hvis det er slik at innsamlingsordninger og transport til sammen belaster miljøet mer enn man sparer ved gjenvinningen, så er miljøeffekten negativ, og da er det iflg SSB-forskeren bedre å bare brenne plasten. Det er forsåvidt riktig, men også veldig fantasiløst. Miljøet blir nemlig ikke bedre av å brenne plast som kunne vært gjenvunnet; det blir bedre ved at vi utvikler mer effektive innsamlings- og transportordninger.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no