• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

Grenseløst samarbeid i rute

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

På tvers av fylkesgrensen har Arendal og Kristiansand kommune gått i spissen for å etablere Returkraft AS, og plassere energigjenvinningsanlegget på Langemyr i Kristiansand. Tirsdag 16. februar var formannskapspolitikerne fra de to byene samlet til et orienteringsmøte hos Returkraft.

Administrerende direktør i Returkraft AS, Odd Terje Døvik, fortalte at det nye anlegget er dimensjonert for å håndtere alt husholdningsavfall og mesteparten av næringsavfallet i hele Agder. Flesteparten av kommunene i Aust- og Vest-Agder har nå inngått avtaler om levering av avfall til Returkraft.


Grenseløst samarbeid i rute Grenseløst samarbeid i rute Grenseløst samarbeid i rute Grenseløst samarbeid i rute

Alternativet til å levere på Langemyr er å kjøre trailere med søppel til Sverige, men vi ville klare det på egen kjøl, sa en fornøyd Tormod Vågsnes (Krf), varaordfører i Arendal kommune og en av pådriverne bak energigjenvinningsanlegget. Politikerne ville vite hvor stor budsjettsprekken under byggefasen ville bli, men prosjektleder Knut Skjæveland kunne melde at budsjettet er overholdt med god margin og at 10 millioner kroner fremdeles står ubrukt. Returkraft er i rute. 19. april 2010 fyrer vi for første gang opp forbrenningsovnen med avfall, sa Døvik. Da Dag Vige (Venstre) spurte hva politikerne kan bidra med for at Returkraft AS skal nå sine målsettinger om gjenvinning av søppel til elektrisk kraft og fjernvarme, kom svaret kontant: Politikerne må sette krav til utbyggere og konsesjonshaver om å legge rør i bakken som kan distribuere fjernvarme, sa Døvik.

Med ordførerne Per Sigurd Sørensen fra Kristiansand og Torill Rollstad Larsen fra Arendal i spissen fikk politikerne til slutt en omvisning på energigjenvinningsanlegget.

Ny nettside om rammevilkår for avfallsforbrenning

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Avfallsvarme.no er en ny nettside for informasjon om rammevilkårene for avfallsforbrenning i Norge. Nettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom Energi Norge, Norsk Fjernvarme, KS Bedrift Avfall og Avfall Norge.
Hensikten med nettsiden er å gjøre all relevant og oppdatert informasjon og fakta om rammebetingelsene for avfallsforbrenning lett tilgjengelig på ett sted.

Siden vil bli oppdatert med relevante artikler, utredninger og nyhetssaker frem til arbeidet med å fjerne sluttbehandlingsavgiften er sluttført.

For mer info se: http://www.fjernvarme.no/index.php?ledd1=&sideID=1031

I rute og endelig på plass i nybygget

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Etter flere måneder under kummerlige forhold i en brakkerigg på motsatt side av veien, har Returkrafts 14 operatører omsider flyttet inn i bygget som skal bli deres fremtidige arbeidsplass.

For å kunne håndtere anlegget når prøvedriften starter medio april, har operatørene deltatt på kurs, drevet med selvstudier og vært på hospitering ved tilsvarende anlegg i Sverige. Så langt har operatørene arbeidet dagtid, men fra og med månedsskiftet mars/april skal de inngå i avdelingens 7-skiftsplan. Operatørene skal da arbeide sammen med leverandørene av anlegget, for å få de siste gjennomkjøringene før endelig overtakelse like over sommeren.

Prosessen vi er inni nå er meget viktig, sier driftssjef Jahn Olaf Olsen. Vår driftsfilosofi bygger på at våre operatører skal kunne ivareta flere oppgaver, alt fra overvåking av prosessen til vedlikehold av det flere tusen kvadratmeter store anlegget. Vi har bygd opp avdelingen slik at vi har en bred kompetanse. Operatørene behersker minst et fagfelt hver, som f es prosess, elektro eller hydraulikk,  slik at det meste skulle være ivaretatt. Jahn Olaf har selv erfaring fra flere tilsvarende anlegg i Norge og Tyskland. Med på laget har han i tillegg to medarbeidere som har kompetanse og erfaring fra forbrenningsanlegg i Sverige. Der vi trenger spesialkompetanse vil vi kjøpe inn de tjenester vi har behov for, sier Olsen, som kan bekrefte at opplæringen går som planlagt og at avdelingen vil være klar til dyst når anlegget startes opp.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no