• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

En bærekraftig utvikling med energigjenvinning

Skrevet av BW. Kategori: Blogg

Vi lever i en tid hvor vi tydelig ser at livsstilen til de fleste av oss sette altfor store av. Det grønne skiftet er uten tvil en nødvendighet. Vi ser at vi må gå fra en lineær økonomi til en sirkulær om vi ønsker å bevare jordkloden for fremtidige generasjoner.

Vi ser forferdelige eksempler på at avfall truer miljø og klima, men vi ser også gode eksempler på  at avfall er del av løsningen på de store klimautfordringene vi har. Statistikker viser f.eks. at med dagens ressursbruk, vil det om få år være slutt på gull og andre metaller. Men om vi blir flinkere til å resirkulere og tar opp kampen mot søppelfyllinger, vil vi kunne ivareta ressursene og den sirkulære økonomien vil få.
Returkraft har et slagord som sier at «Vi brenner for miljøet». Hvordan passer avfallsforbrenning inn i den sirkulære økonomien når vi brenner opp ressursene? Avfallsforbrenning handler om to viktig ting i den sirkulære økonomien. For det første er det særdeles viktig å fjerne miljøgiftene på en forsvarlig måte. Ingen av oss ønsker at tungmetaller skal blande seg inn i den resirkulerte plasten. For det andre er det avfallet som ikke kan resirkuleres erstatter bl.a. kullkraften. Hever vi blikket, vil vi se at nettopp dette vil gi en enorm klimagevist i Europa og ellers i verden.

Revisjonsstans 2016

Skrevet av BW. Kategori: Blogg, Ukategorisert

Støvsuging av varmevekslerør i katalysator

Støvsuging av varmevekslerør i katalysator

Av Heidi B. Nilsen (Bedriftspedagog. Og assisterende sekretær under stans) 

Hvis du har kjørt forbi Returkraft denne uka har du kanskje lagt merke til at det ikke ryker av pipa? Og at det er enorme mengder biler og arbeidere med hjelmer og gule vester på området? Det skyldes at vi har vår årlige revisjonsstans. Ovnen ble skrudd av kl 10 søndag morgen (11.09.16), og siden da har det vært full aktivitet på huset. Ja, enda mer aktivitet enn vanlig, da. Vi har nærmere 100 eksterne folk i arbeid som hjelper oss med å reparere og fikse opp anlegget slik at det er godt rustet for drift de neste 12 månedene.

Skifting av posefilter_PAM er ved godt mot

Skifting av posefilter_PAM er ved godt mot

Kontrollrommet er omgjort til stanskontor de 17 dagene stansen varer. Arbeidsordre, sikkerhetskurs, vernerunder og sperrekjetting, stillasbygging, sandblåsing, skifte av posefiltre, reparasjon av turbin, sveising, støvsuging, ventiler, cladding, inspeksjoner og trykkmåling er ord som stadig går igjen. Det er planlagt totalt 507 ulike arbeidsoppgaver i løpet av disse 17 dagene. Det krever nøye planlegging og koordinering! Revisjonssjef Jostein Mosby har god kontroll på både arbeidsoppgaver og anleggets tilstand. Han får nyttig hjelp av Per Sigurd Honnemyr som har hovedansvar for delelageret og arbeidsordresystemet. Selv er jeg så heldig å få lov å assistere de to overnevnte, og lærer på den måten masse om både anlegget og de ulike typer arbeid som må gjøres. Og så synes jeg det er ekstra moro å ta meg en runde rundt i anlegget og se hvordan de ulike komponentene ser ut INNI! Det er nemlig nå man kan benytte sjansen til det. Bildene viser Steffen som rengjør varmeveksleren i katalysatoren og PAM som jobber med å skifte de 9 meter lange posefiltrene.

Selv om vi ikke brenner restavfall disse 17 dagene, kan du ta det helt med ro. Bunkeren vår har stor lagringskapasitet og vi tar imot avfall selv om ovnen er kald. Du kan derfor trygt fortsette å kaste restavfall – men husk å sortere først!

Klar til å ta i et tak

Skrevet av BW. Kategori: Blogg

Foto-Jon-Petter Thorsen-Aptum-DSC_7060-EditSommer og ferie er deilig, men du verden det er bra å være tilbake på jobb også. Man bruker litt tid på å høre hva gode kollegaer har gjort i sommer, så er det bare å få satt seg ned og nøste opp i sakene man jobbet med ferien. Jeg kikker i outlook og arbeidsboka mi og kjenner inspirasjonen stige. Mye spennende skal skje i høst. Dette blir bra! En måneds tid før ferien, var den store avfallskonferansen i Tromsø. Det var ingen tvil om at bransjen har tatt alvoret inn over seg og vil være med på det grønne skiftet. Avfalls- og gjenvinningsbransens veikart for sirkulær økonomi ble lagt fram. Det er spennende lesning og vi heier fram alle gode tiltak. Det er kanskje ikke alle som er like kjent med begrepet «sirkulær økonomi». Det handler i hovedsak om at vi skal ta vare på de ressursene vi kaster i søpla. Hvis vi er villig til å gjøre noen endringer, vil vi i følge veikartet få store miljømessige gevinster, få bedre økonomi og flere arbeidsplasser. Det kan vi ikke si nei til! Returkraft og NæringsforeningenMen hva med oss som jobber med restavfallet eller det som ikke lar seg resirkulere? Det står ikke så mye om oss i veikartet. Kanskje det er fordi det antas at vi ikke kan gjøre en forskjell i det grønne skiftet eller i den sirkulære økonomien? Vi er jo tross alt nest nederst i avfallspyramiden. Det nest verste alternative sett i et miljøperspektiv i avfallshåndteringa. Vi er en del av løsninga og her på Returkraft bretter vi ermene opp for å ta et skikkelig tak for det grønne skiftet. I sommer ble vi bl.a. partner i Næringsforeningen og hvorfor? Vi vil ikke sitte passive og se på hva som blir gjort. Vi vil være med å sette farge på det som skal skje i framtiden, og den skal være grønn. Vi har en fantastisk gjeng på Returkraft som sørger for en god og stabil drift. Energien i restavfallet og annet ubrukelig søppel blir til lys og varme. Utslippstallene  holdes så lave som mulig og prosjekter pågår for å forbedre drift, men også for å kunne møte fremtidens miljømessige utfordringer. Høsten puster oss i nakken og vi er klare for å gjøre en god og viktig jobb. Vi skal fortsette med det vi har gjort siden vi startet i 2010. Vi skal brenne for miljøet og sette farge på framtiden! Det er godt å være tilbake på jobb. Sensommerhilsen fra Birgitte

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no