• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

Driftsseminar 26.-27.april

Skrevet av BW. Kategori: Utdanning

Foto-Jon-Petter Thorsen-Aptum-DSC_1950Vi inviterer til driftsseminar på Returkraft. Vi ønsker å samle driftsoperatører og – teknikere til erfaringsdeling, diskusjon omkring felles problemstillinger, bygging av nettverk og ikke minst faglig påfyll. Seminaret vil bli en kompinasjon av foredrags og gruppearbeid.

Første dag er tema HMS og drift. Mikael Lindberg og Ola Sjöland fra Jönköping Energi AB kommer. De vil fortelle om driftshavariet i 2016 der kjelen var ute av drift i 10 uker.

Det vil bli gruppearbeid og den enkelte kan velge det tema som er mest relevant.

Andre dag er tema ovnsregulering. Det vil bli sendt ut informasjon om hvem foredragsholder blir.

Gruppearbeidet vil omfatte rfaringsutveksling knyttet til problemstillinger som produksjon, luftregulering, korrosjon og hvilke konsekvenser anleggene har erfart med god/dårlig ristregulering. Gruppene blir delt inn etter type kjel de arbeider med.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon.

Påmelding

Invitasjon til driftsseminar på Returkraft

Vi løfter blikket

Skrevet av BW. Kategori: Blogg

Har du hørt om sirkulær økonomi? De fleste av oss har ikke det. Det er et begrep som tas mer og mer i bruk, spesielt etter klimaavtalen i Paris. Sirkulær økonomi er noe som angår oss alle i større grad enn vi vet. Det handler om å få en bærekraftig utvikling slik at våre barn og barnebarn også kan leve godt av jordas ressurser. Det handler om å ta ansvar for levemåten vår og gjøre det som vi mennesker kan være utrolig flinke på hvis vi vil, nemlig omstille oss og tenke nytt.

I avfallsbransjen endrer begrepsbruken seg. Tidligere snakket vi om søppel. Deretter måtte det hete avfall. I den sirkulære økonomien heter det ressurs. Vi kaster ikke lenger søppel eller avfall, vi kaster ressurser eller aller helst setter ressurser i omløp. Hensikten med endring av ordvalgene er å vise at det som for de fleste av oss er søppel, har en stor verdi. I framtiden er det den ressursen vi har til å produserer nye gjenstander. Den vil hjelpe oss til å nå klimamålene som ble satt i Paris 2015. Vi har ikke råd til å sløse. EU har satt et krav om at innen 2030 skal 65% av avfallet materialgjenvinnes. I dag viser statistikken at vi i Norge materialgjenvinner i underkant av 40% av husholdningsavfallet. Det er en lang vei og gå.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no