• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

Klar til å ta i et tak

Skrevet av BW. Kategori: Blogg

Foto-Jon-Petter Thorsen-Aptum-DSC_7060-EditSommer og ferie er deilig, men du verden det er bra å være tilbake på jobb også. Man bruker litt tid på å høre hva gode kollegaer har gjort i sommer, så er det bare å få satt seg ned og nøste opp i sakene man jobbet med ferien. Jeg kikker i outlook og arbeidsboka mi og kjenner inspirasjonen stige. Mye spennende skal skje i høst. Dette blir bra! En måneds tid før ferien, var den store avfallskonferansen i Tromsø. Det var ingen tvil om at bransjen har tatt alvoret inn over seg og vil være med på det grønne skiftet. Avfalls- og gjenvinningsbransens veikart for sirkulær økonomi ble lagt fram. Det er spennende lesning og vi heier fram alle gode tiltak. Det er kanskje ikke alle som er like kjent med begrepet «sirkulær økonomi». Det handler i hovedsak om at vi skal ta vare på de ressursene vi kaster i søpla. Hvis vi er villig til å gjøre noen endringer, vil vi i følge veikartet få store miljømessige gevinster, få bedre økonomi og flere arbeidsplasser. Det kan vi ikke si nei til! Returkraft og NæringsforeningenMen hva med oss som jobber med restavfallet eller det som ikke lar seg resirkulere? Det står ikke så mye om oss i veikartet. Kanskje det er fordi det antas at vi ikke kan gjøre en forskjell i det grønne skiftet eller i den sirkulære økonomien? Vi er jo tross alt nest nederst i avfallspyramiden. Det nest verste alternative sett i et miljøperspektiv i avfallshåndteringa. Vi er en del av løsninga og her på Returkraft bretter vi ermene opp for å ta et skikkelig tak for det grønne skiftet. I sommer ble vi bl.a. partner i Næringsforeningen og hvorfor? Vi vil ikke sitte passive og se på hva som blir gjort. Vi vil være med å sette farge på det som skal skje i framtiden, og den skal være grønn. Vi har en fantastisk gjeng på Returkraft som sørger for en god og stabil drift. Energien i restavfallet og annet ubrukelig søppel blir til lys og varme. Utslippstallene  holdes så lave som mulig og prosjekter pågår for å forbedre drift, men også for å kunne møte fremtidens miljømessige utfordringer. Høsten puster oss i nakken og vi er klare for å gjøre en god og viktig jobb. Vi skal fortsette med det vi har gjort siden vi startet i 2010. Vi skal brenne for miljøet og sette farge på framtiden! Det er godt å være tilbake på jobb. Sensommerhilsen fra Birgitte

Energioptimalisering på dagsorden

Skrevet av BW. Kategori: Blogg

2016-06-01 11.25.15 I januar tok studenttrioen  Ansgar Johan Ladstein, Jørn Fomar Nilsen og Ole Kristian Johannessen utfordringen med å kartlegge energistømmene og energioptimalilseringen ved Returkraft. De har brukt 3 måneder på oppgaven og gjort en fremragende jobb. De har diskutert problemstillinger med kollegaer på Returkraft, utført forsøk og gjort spennende analyser av energioptimaliseringen.

I dag var den store dagen da de skulle forsvare bacheloroppgaven for sensorene på Campus i Grimstad (UiA). Hva sensorene synes, vet vi ikke enda. Men vi er svært fornøyd med jobben de har gjort og funnene som ble presentert.

Vi ønsker dem lykke til videre i løpet!

Fra miljøproblem til ressurs

Skrevet av BW. Kategori: Nyheter

Returkraft er en bedrift som vil mer enn bare å gjenvinne energien i restavfallet. Vi ønsker å bidra til utvikling av bærekraftige løsninger som tar vare på miljøet rundt oss. Et av miljøproblemene vi er opptatt av er knyttet til flyveaska fra forbrenningen. Denne aska inneholder farlige stoffer og må derfor sendes til spesialdeponi. Bare fra Returkraft går det årlig ca 4500 tonn flyveaske til Langøya utenfor Holmestrand. I Norge er det nesten 50 000 tonn med flygeaske som går til deponi. (Saksopplysning: Flyveaska innholder farlige stoffer fordi avfallet inneholder farlige stoffer. Det er ikke slik at selve forbrenningen «skaper» dem).

Dette har Knut Henriksen i Scanwatt AS bestemt seg for å gjøre noe med. Han har forsket fram en måte å lage en «stein» ut av aska. Denne «steinen» kan deretter brukes f eks i veidekke eller til husbygging.

Fra miljøfarlig aske

NRK.no

Returkraft er stolt over å kunne være med på et slikt prosjekt og vil fortsette å være med på prosjekter som setter miljøet i fokus.

Her kan du se NRKs reportasje om hvordan den miljøfarlige aska kan bli til miljøvennlig stein:

http://www.nrk.no/sorlandet/fra-miljofarlig-aske-til-miljovennlig-stein-1.12885896

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no