• Returkraft AS

  Vi forbrenner ca 130 000 tonn restavfall i året, og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20 000 eneboliger.

  Vi brenner for miljøet

 • Prosessen

  Ditt restavfall er vårt brensel. Vi henter ut energien fra avfallet, og sender det ut i form av elektrisk kraft og varmt vann.

  Les mer om prosessen her, eller enda bedre: Kom på besøk til oss!

 • Våre verdier

  Ren
  Åpen
  Engasjert
  Nyskapende
 • Vår visjon

  - Et referanseanlegg i Skandinavia.

Bystyret sluttbehandler rentesaken

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Kristiansand bystyre behandlet 25.oktober sluttrapporten fra kommunerevisjonen om den såkalte «rentesaken». Dette var en oppfølging av bystyrevedtaket fra mars, der politikerne utsatte spørsmålet om granskning i påvente av at Returkraft skulle bli ferdig med sin interne gjennomgang.
Returkrafts styre sluttbehandlet saken i juni. Deretter har både kommunerevisjonen og kontrollutvalget i Kristiansand behandlet den. Alle instanser er enige om at «rentesaken» har en rekke uheldige sider, men at det ikke er grunnlag for å gå til rettslige skritt mot bank, revisor, styre eller daglig ledelse.
Kommunerevisjonen og kontrollutvalget konkluderte med at Returkrafts interne gjennomgang var grundig og omfattende, og anbefalte at saken med det skulle avsluttes. De anbefalte videre at Kristiansand og Arendal kommuner burde arbeide for å få direkte-eierskap i Returkraft, for å sikre bedre politisk kontroll med selskapet enn dagens indirekte eierskap (gjennom renovasjonsselskapene) gir. De understreket også betydningen av at styret måtte ha god kompetanse innen selvkostregelverket.
Kristiansand bystyre brukte 1 minutt og 53 sekunder på saken, der halvparten av tiden gikk med til å akseptere at nåværende styremedlem Renate Hægeland og tidligere styremedlem Kristin Wallevik var inhabile. Kontrollutvalgets innstilling ble deretter enstemmig vedtatt uten debatt.

Se sak 126/17 på nett-tv her: Bystyret 25.oktober 2017

Med ønske om en god sommer!

Skrevet av BW. Kategori: Ukategorisert

Kalenderen viser at det er sommer og tempoet begynner å senke seg etter en fullspekket junimåned med ulike aktiviteter. Driften har gått som normalt, og det vil si meget bra. Besøkende har strømmet til for å se anlegget. I tillegg har vi vært med som medarrangører av den årlige avfallskonferansen med over 900 deltakere.  Det store tema i vår har vært sirkulær økonomi, eller for å bruke ord som folk flest har et forhold til, bærekraftig utvikling og det grønne skiftet. Det har vært mange viktige diskusjoner både blant ungdommer og fagfolk i ulike bransjer og vi har engasjert oss.

Vi har vært med på å utfordre ungdommer på hvordan få til en søppelfri framtid. Mange kreative og smarte hoder jobbet engasjert på innovasjonscampene som ble arrangert rundt på ulike skoler.

Sommerens musikkfestivalene er i gang og vi fikk den glede å være med på et spennende kunstprosjekt som løste forsøpling av ølbegere i naturen.

 

Gjennom samarbeid med Lektor 2 har ungdommer på Møglestu og Tangen v.g. laget kampanjer om avfall som ressurs.

Samtidig med alt som har skjedd eksternt, har vi fått ny styreleder som skal være med å føre Agders største miljøløft, videre på en bærekraftig vei. Den enkelte medarbeider fokuserer fullt ut på de daglige oppgaver, og det viktigste vi gjør er å sørge for at restavfallet ikke forurenser mer enn nødvendig.

Mens vi lader opp til et ny høst med vedlikeholdsstans og mange nye aktiviteter, vil vi gjerne ønsker alle en riktig god sommer!

 

Gransking avsluttet; forlik med Nordea

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Styret i Returkraft har satt sluttstrek for undersøkelsene i den såkalte «rentesaken», der blant andre advokatfirma Kluge i Oslo har bistått.
Under presseorienteringen 16.juni redegjorde styreleder Stein Hannevik for undersøkelsene som er foretatt, og de konklusjoner styret har trukket.
Styrets konklusjoner framgår av protokollen fra styremøtet 13.juni.
Hannevik orienterte også om forliket som er inngått med Nordea, og pressemeldingen som er utarbeidet i den forbindelse

I forhold til eventuelle interne ansvarsforhold er det generalforsamlingen i selskapet som må ta endelig stilling til hvorvidt det skal fremmes erstatningskrav mot tidligere eller nåværende styremedlemmer og/eller daglig ledere.
Styret har derfor innkalt til ekstraordinær generalforsamling 26.juni 2017, og ber selskapets eiere ta avgjørelse i saken. Innkallingen til generalforsamling, med styrets anbefaling, finner du her

Sluttrapporten fra Kluge er på 52 sider og kan lastes ned her

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no