Lure spørsmål

Hvor mye avfall brenner dere i året?
Vi brenner cirka 130 000 tonn i året

Brenner Returkraft alt restavfall som oppstår på Agder?
Ikke alt, men ganske mye. Kommunene helt vest i Vest-Agder leverer ikke til oss, men ellers vil vi ta unna det meste både av husholdningsavfall og næringsavfall. Litt avhengig av hvordan avfallsmengdene utvikler seg framover vil andelen husholdningsavfall bli større og større, og da vil næringsavfallet måtte vike plassen. Returkraft er først og fremst bygd med tanke på å behandle avfallet fra husholdningene.

Kommer dere til å importere avfall?
Nei. Vi har fylt opp vår kapasitet med lokalt avfall.

Æ de’ sant at halvparten a’ dei som jobbe’ på Returkraft kjæme frå Vennesla?
Oh yes!

Hva gjør dere om avfallsmengden minker?
Det er ikke noe som tyder på at avfallsmengden vil minke, men om så skulle skje vil vi utvide regionen vår. Returkraft er det eneste forbrenningsanlegget mellom Stavanger og Oslo, så markedsgrunnlaget er mer enn stort nok.

Hvor mye kostet anlegget?
Anlegget kostet 1,3 milliarder kroner. I tillegg kom ca 100 millioner til tomt og opparbeidelse av den, og ca 100 millioner til renter i byggeperioden.

Er det sant at det bare trengs to personer for å kjøre anlegget?
Ja, på kveld, natt og i helgene er det bare to operatører på jobb. Men på dagtid er vi flere, for et så stort anlegg krever mye vedlikehold og oppfølging.

Hvor høy er pipa til Returkraft?
75 meter

Kaster dere stein på hverandre hos Returkraft?
Nei, men skal ikke kaste stein når man sitter i glasshus!

Hvor varmt er det i ovnen deres?
På selve rista er temperaturen ca 900 grader. Men røykgassen kan komme opp i 1300-1400 grader enkelte steder.

Er det sant at alt brenner, bare det blir varmt nok?
Ja, men så varmt er det ikke i ovnen vår. Men det er varmt nok til at f eks aluminium smelter, og det vil vi helst unngå, for det skaper problemer for oss (i tillegg er det jo mye bedre å levere aluminium til gjenvinning!)

Kan vi bare slutte å sortere nå?
Nei. Sortering er fremdeles veldig viktig. Vi vil bare ha det avfallet som ikke kan brukes til noe annet enn brensel. Vi ønsker ikke å ha ting som kan gjenbrukes i vår ovn, og vi ønsker ikke å brenne material som kan gjenvinnes til andre formål. Klikk her for å lese mer om dette!

Kommer husprisene på Strai til å synke nå?
Nei, det er det ingen grunn til å tro. Returkraft vil ikke belaste miljøet verken med lukt eller lyd.

Er det sant at varmeutviklingen fra Returkraft er så sterk at det i framtiden ikke vil være snø i lysløypa på heia bak dere?
Nei, det er ikke sant.

Stemmer det at dere fyrer for kråkene?
Ja, til en viss grad. Vi har mer energi tilgjengelig enn fjernvarmenettet inntil videre kan ta unna. Og selv med et fullt utbygd fjernvarmenett vil behovet sommerstid være så lite at vi må sende varmen gjennom vår egen ”sommerkjøler”. Men det jobbes med ulike løsninger for å jevne ut energibehovet. Det er viktig både for oss og for miljøet. Selv om det sikkert blir behagelig å være fugl på Langemyr de neste årene.

Er det fare for at farlig avfall havner i restavfallet og dermed i anlegget? Hva er i så fall konsekvensen?
Farlig avfall skal i utgangspunktet ikke havne i restavfallet fordi det skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak. Dersom det likevel havner farlig avfall i restavfallet, vil strenge rensetiltak og krav til utslipp sørge for at det ikke gir noen konsekvenser. I tillegg regulerer konsesjonsvilkårene eventuelle overutslipp og stiller krav til at anlegget må stoppes dersom dette skjer. Nå har vi riktignok lov til å brenne visse typer farlig avfall, men det skal i så fall deklareres og håndteres i henhold til forskriftene, og ikke bare blandes inn i annet avfall.

Er det nødvendig å kildesortere når vi har anledning til å brenne avfallet?
Ja, det er nødvendig fordi vi skal fortsette å sende avfall til materialgjenvinning slik vi gjør i dag. Energigjenvinning er ingen erstatning for materialgjenvinning under forutsetning av at materialgjenvinning er økonomisk og miljømessig lønnsomt.

Hva er et energigjenvinningsanlegg?
I denne sammenhengen er et energigjenvinningsanlegg et anlegg som tar i mot brennbart avfall og brenner det. Varmen som oppstår i forbrenningsprosessen kan brukes til å produsere ny energi.

Hvilke type avfall kan et slikt anlegg motta?
Det kan i utgangspunktet motta alt avfall som er brennbart. Brennbart restavfall inneholder mye brennbart organisk stoff som inneholder energi. Det er like mye energi i fire tonn avfall som i ett tonn olje. Avfall som kan materialgjenvinnes skal imidlertid ikke brennes dersom det finnes tilfredsstillende løsninger for det.

Hva vil skje i forhold til rotte- og musproblemer?
Vi regner med at ryktene om vår oppstart vil spre seg blant rotter og mus i distriktet, og vil derfor ta våre forholdsregler. Det blir lagt ut både feller og gift for å hindre at skadedyr etablerer seg i vår avfallsbunker.

Hvor tykk er døra inn til ovnen?
Den er ca 30 cm tykk, og kledd med ildfast betong på innsiden.

Hvor mange biler kommer til Returkraft i døgnet?
Det varierer selvsagt veldig, men på ukedagene har vi 35-40 biler inne pr døgn. Men det kommer også leveranser i helgene. Det er gjerne større biler som har kjørt lenger vei, f eks fra Stavanger eller Haugesund.

Hvorfor er det så mye plast i bunkeren?
Fordi noen har kastet det først. Vi skulle ønske at mer av plasten gikk til materialgjenvinning, men det er uansett mye bedre at plasten kommer til oss enn at den blir liggende ute i naturen.

Hender det at grabben i bunkeren går i stykker?
Ja, det kan skje, men vi har to grabber hengende under taket og en tredje i reserve, så det skal noe til at alle tre ryker samtidig.

Er det rotter hos dere?
Ja, det er det sikkert, men vi ser aldri noe til dem.

Er det mye maur i søpla?
Nei, det er ikke mer maur i søpla vår enn det er i dunken hjemme.

Er det viktig at vi sorterer søpla hjemme når det likevel skal brennes?
Ja, det er minst like viktig som før. Det er ikke alt som brenner (f eks glass og metall), og det er ikke alt som skal brennes (f eks papir, som heller bør gå til gjenvinning).

Kan tomme malingspann kastes i restavfallet?
Nei, tomme malingsspann bør leveres på gjenvinningsstasjonen!

Hvor mye tjener Returkraft på søpla?
Det koster noen kroner å levere avfall hos Returkraft, men det koster noen kroner å brenne det også. Returkraft er ikke laget for å tjene penger; vi er til for å løse et problem, og skal helst gå mer eller mindre «i null».

Kan metallet som kommer ut av ovnen gjenvinnes?
Ja, det kan gjenvinnes. Det er nesten 10% metall i aska som kommer ut av anlegget, og dette metallet blir tatt ut før aska legges på deponi. Men det aller beste hadde vært om metallet hadde vært sortert ut før det kom til oss!

Kan mamma og pappa bestille fjernvarme hjem til oss?
Det kommer an på hvor dere bor, og hvaslags hus dere har. Hvis det går en fjernvarmeledning forbi huset eller blokka deres, og dere har vannbåren varme installert, kan dere koble dere på. Men det er ikke så lett å «ettermontere» fjernvarme, så dette er mest aktuelt for nye boliger i nye områder. Agder Energi Varme vet mer om dette.

Er det sant at søppelbilene fra Kristiansand tømmer matavfallet også hos dere?
Ja, det er sant. Men vi brenner det ikke. Matvafallet tømmes i egne containere som kjøres til Støleheia når de er fulle.

Hvor mange sykehjemsplasser kunne vi fått dersom kommunen solgte Returkraft?
Ikke veldig mange. Vi har lån til langt opp på pipa, så om vi hadde solgt anlegget ville mesteparten av pengene gått til å betale gjeld.

Har du et lurt spørsmål på lager? Still det pr e-post!

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no