Om oss

Returkraft driver energigjenvinningsanlegget på Langemyr, 5 km nord for Kristiansand sentrum. Anlegget ble satt i drift våren 2010, og tar imot ca 130 000 tonn restavfall pr år fra hele Agder. Energien i avfallet gjenvinnes i form av elektrisk kraft og fjernvarme. Energiproduksjonen ved anlegget tilsvarer det årlige forbruket til nesten 20 000 eneboliger.

Returkraft-prosjektet er den største miljøsatsingen på Sørlandet på flere tiår. Mange vil hevde at det er en den største miljøsatsingen noensinne. Ikke bare på grunn av prisen, selv om energigjenvinningsanlegget har kostet kommunene – og dermed innbyggerne – på Agder 1,5 milliarder kroner. Enda viktigere er miljøegevinsten: Omregnet til såkalte “CO2-ekvivalenter” vil nemlig forbrenning og full energigjenvinning av 130 000 tonn avfall spare miljøet for nesten 100 000 tonn skadelige utslipp pr år.

Det er avfallshåndtering som har framtiden for seg!

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no