Husholdninger

Returkraft AS er først og fremst etablert med sikte på å løse kommunenes behov for behandling av restavfall fra husholdningene. Kommunene har en lovpålagt plikt til å samle inn og behandle husholdningsavfall. Før i tiden ble dette avfallet deponert, men fra 1.juli 2009 er det ikke lenger tillatt å legge nedbrytbart restavfall på fyllinga.

Renovasjonsselskapene på Agder besluttet derfor i 2007 å gå sammen om å bygge et forbrenningsanlegg på Langemyr utenfor Kristiansand. Anlegget stod ferdig i 2010 og tar nå hånd om alt restavfallet fra husholdningene. Både forbrenningen og røykgassrensingen skjer under strengt kontrollerte forhold, for å gjøre miljøpåvirkningen så liten som mulig. I tillegg utnyttes energien i avfallet til å lage elektrisk strøm og varmt vann til fjernvarmenettet.
Dermed får vi en dobbel miljøeffekt: Vi unngår de negative følgene av å grave søpla ned, og vi produserer miljøvennlig energi.

Klikk her for å se hvilke kommuner som leverer husholdningsavfall til Returkraft AS

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no