Kunst mot marin forsøpling

Skrevet av Heidi B Nilsen. Kategori: Blogg, Nyheter

– Havet er ikke er søppelbøtte, sier elevene (f.v.) Tuva Hallandvik (16), Gunnar Gunvaldsen (17), André Heggland (16) og Markus Hauge (16) fra Kvadraturen Skolesenter. Bak: Heidi Bjørkehaugen Nilsen i Returkraft og gatekunstner Sedin Zunic fra SeaInvaders. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner)

Slik ser det ut når elever på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand skaper marin kunst av plastavfall. 

­– Vi vil gjøre folk oppmerksomme på hvor truet havet vårt er av forsøpling, sier André Heggland (16) fra Kristiansand.

Sammen med klassekameratene i VG1 Ingeniørveien og gatekunstneren Sedin Zunic har André laget en 15 meter høy kunstinstallasjon som nå pryder veggen i prosesshallen i gjenvinningsanlegget Returkraft på Langemyr. På en bakgrunn av smeltende isfjell og blått hav henger hvaler, maneter og andre sjødyr ned fra taket. Alle er laget av plastavfall.

­ – Hvalen har vi bygd opp med pvc-rør og tomme plastkanner. Øyene er laget med to CD-plater, og finnene består av tomme DVD-cover. Vi brukte tape og ståltråd for å binde det sammen, sier Tuva Hallandvik.

Kunstinstallasjonen som høytidelig ble avduket denne uken, skal pryde prosesshallen, til inspirasjon for ansatte og de rundt 3000 menneskene som årlig besøker gjenvinningsanlegget. Miljøprosjektet ”Kunst mot marin forsøpling” er et samarbeid mellom skolen, Kristiansand kommune, Lektor2 og Returkraft.

Elevene kom med et klart budskap under avdukingen. De viste til at det hvert minutt dumpes 15 tonn plastavfall i havet i verden. Halvparten av all plastemballasje som produseres, brukes bare én gang før det kastes.

Foran en 15 meter høy vegg med motiv av hav og smeltende isfjell henger sjødyr som hval, tunfisk og torsk. (Foto: Kjell Inge Søreide,Mediepartner)

– Havet er ikke en søppelkasse. Det er en livsviktig kilde til mat og oksygen, som vi trenger for å leve. Vi må ikke forgifte det med plastavfall som ikke brytes ned, men sprer seg i matkjeden, sa Gunnar Gunvaldsen.

Gatekunstner Sedin Zunic synes det har vært inspirerende å jobbe med så engasjerte elever.

– De har bidratt til et kunstverk som skal få oss alle til å tenke gjennom vårt eget forbruk og hvordan vi oppfører oss mot naturen, sier Zunic.

Lærer og initiativtaker, Edita Zunic, sier skoleelevene har lovet å omsette ord i handling. Som et ledd i prosjektet skal elevene om kort tid ut i skjærgården og samle inn plastavfall fra strandsonen.

 

 

1 million tonn!!

Skrevet av OTD. Kategori: Blogg, Nyheter

Returkrafts forbrenningsanlegg på Langemyr i Kristiansand har slukt én million tonn avfall siden åpningen i 2010.

Milepælen ble nådd i løpet av juledagene. Avfallsmengdene tilsvarer rundt 34 000 fullastede semitrailere. Dersom alle hadde kommet på én gang, ville de dannet en sammenhengende kø fra Kristiansand til Lillehammer.

Avfall Sør har alene levert rundt 250 000 tonn fra husstandene i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.

– Vi har spart miljøet for skjemmende avfallsdeponier og betydelige miljøutslipp. Fra avfallet har vi hentet ut energi i form av fjernvarme og strøm, sier Odd Terje Døvik, administrerende direktør i Returkraft AS.

Siden åpningen har forbrenningsanlegget hentet ut 2568 GWh energi fra avfallet. Det tilsvarer årsforbruket til nær 130 000 husstander. 75 prosent av energien kommer ut i form av varmt vann som leveres til Agder Energis fjernvarmenett i Kristiansand. Den samlede strømproduksjonen siden oppstart er 620 GWh og tilsvarer godt og vel fire års strømproduksjon på Hunsfos kraftverk i Vennesla.

Døvik er overbevist om at forbrenningsanlegget er en samfunnsnyttig investering.

– I mer enn sju år har vi hentet ut verdier av avfall som ellers ville blitt deponert i naturen. Før deponiforbudet kom i 2009, gravde vi avfallet ned og skapte miljøproblemer. I dag har vi i en moderne og framtidsrettet behandling, uten lukt og andre plager for nærmiljøet, og med energiutnyttelse på kjøpet, sier Døvik.

Miljøgevinsten ved å brenne avfall som ikke kan gjenvinnes på andre måter, er betydelig, ifølge Døvik.
Dersom én million tonn avfall hadde endt sine dager i deponi, ville resultatet blittutslipp tilsvarende 830 000 tonn CO2. Det er omtrent like mye som det årlige CO2-utslippet fra mer enn 400 000 diesel- og bensindrevne personbiler.

Returkraft AS har gått for fullt siden oppstart, med en kapasitetsutnyttelse opp mot 100 prosent.

– Vi har aldri manglet avfall. I framtiden regner vi med at avfallsmengdene fra husholdningene vil synke litt, som følge av stadig bedre og mer omfattende sorterings- og gjenvinningsordninger.
Det er bra, og i tråd med nasjonale og internasjonale målsetninger. For vår del innebærer det at vi kan utvide vårt geografiske nedslagsfelt, og behandle avfall fra en større region enn i dag, sier Døvik

Returkraft har to hovedmålsettinger for driften. Den ene går på å ta imot og behandle husholdningsavfallet så billig og effektivt som mulig for innbyggerne. Den andre handler om å tjene mest mulig penger på mottak og behandling av næringsavfall. Derfor vil Returkraft opprettholde satsingen på avfallstyper som er godt betalt, blant annet spesialavfall.

Forbrenningsovnen på Returkraft på Langemyr sluker sultent tonn på tonn med restavfall fra landsdelens husholdninger og industri. Operatør Beatrice Lundell mater ovnen, mens Odd Terje Døvik følger med. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner)

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no