1 million tonn!!

Skrevet av OTD. Kategori: Blogg, Nyheter

Returkrafts forbrenningsanlegg på Langemyr i Kristiansand har slukt én million tonn avfall siden åpningen i 2010.

Milepælen ble nådd i løpet av juledagene. Avfallsmengdene tilsvarer rundt 34 000 fullastede semitrailere. Dersom alle hadde kommet på én gang, ville de dannet en sammenhengende kø fra Kristiansand til Lillehammer.

Avfall Sør har alene levert rundt 250 000 tonn fra husstandene i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen.

– Vi har spart miljøet for skjemmende avfallsdeponier og betydelige miljøutslipp. Fra avfallet har vi hentet ut energi i form av fjernvarme og strøm, sier Odd Terje Døvik, administrerende direktør i Returkraft AS.

Siden åpningen har forbrenningsanlegget hentet ut 2568 GWh energi fra avfallet. Det tilsvarer årsforbruket til nær 130 000 husstander. 75 prosent av energien kommer ut i form av varmt vann som leveres til Agder Energis fjernvarmenett i Kristiansand. Den samlede strømproduksjonen siden oppstart er 620 GWh og tilsvarer godt og vel fire års strømproduksjon på Hunsfos kraftverk i Vennesla.

Døvik er overbevist om at forbrenningsanlegget er en samfunnsnyttig investering.

– I mer enn sju år har vi hentet ut verdier av avfall som ellers ville blitt deponert i naturen. Før deponiforbudet kom i 2009, gravde vi avfallet ned og skapte miljøproblemer. I dag har vi i en moderne og framtidsrettet behandling, uten lukt og andre plager for nærmiljøet, og med energiutnyttelse på kjøpet, sier Døvik.

Miljøgevinsten ved å brenne avfall som ikke kan gjenvinnes på andre måter, er betydelig, ifølge Døvik.
Dersom én million tonn avfall hadde endt sine dager i deponi, ville resultatet blittutslipp tilsvarende 830 000 tonn CO2. Det er omtrent like mye som det årlige CO2-utslippet fra mer enn 400 000 diesel- og bensindrevne personbiler.

Returkraft AS har gått for fullt siden oppstart, med en kapasitetsutnyttelse opp mot 100 prosent.

– Vi har aldri manglet avfall. I framtiden regner vi med at avfallsmengdene fra husholdningene vil synke litt, som følge av stadig bedre og mer omfattende sorterings- og gjenvinningsordninger.
Det er bra, og i tråd med nasjonale og internasjonale målsetninger. For vår del innebærer det at vi kan utvide vårt geografiske nedslagsfelt, og behandle avfall fra en større region enn i dag, sier Døvik

Returkraft har to hovedmålsettinger for driften. Den ene går på å ta imot og behandle husholdningsavfallet så billig og effektivt som mulig for innbyggerne. Den andre handler om å tjene mest mulig penger på mottak og behandling av næringsavfall. Derfor vil Returkraft opprettholde satsingen på avfallstyper som er godt betalt, blant annet spesialavfall.

Forbrenningsovnen på Returkraft på Langemyr sluker sultent tonn på tonn med restavfall fra landsdelens husholdninger og industri. Operatør Beatrice Lundell mater ovnen, mens Odd Terje Døvik følger med. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner)

Vi løfter blikket

Skrevet av BW. Kategori: Blogg

Har du hørt om sirkulær økonomi? De fleste av oss har ikke det. Det er et begrep som tas mer og mer i bruk, spesielt etter klimaavtalen i Paris. Sirkulær økonomi er noe som angår oss alle i større grad enn vi vet. Det handler om å få en bærekraftig utvikling slik at våre barn og barnebarn også kan leve godt av jordas ressurser. Det handler om å ta ansvar for levemåten vår og gjøre det som vi mennesker kan være utrolig flinke på hvis vi vil, nemlig omstille oss og tenke nytt.

I avfallsbransjen endrer begrepsbruken seg. Tidligere snakket vi om søppel. Deretter måtte det hete avfall. I den sirkulære økonomien heter det ressurs. Vi kaster ikke lenger søppel eller avfall, vi kaster ressurser eller aller helst setter ressurser i omløp. Hensikten med endring av ordvalgene er å vise at det som for de fleste av oss er søppel, har en stor verdi. I framtiden er det den ressursen vi har til å produserer nye gjenstander. Den vil hjelpe oss til å nå klimamålene som ble satt i Paris 2015. Vi har ikke råd til å sløse. EU har satt et krav om at innen 2030 skal 65% av avfallet materialgjenvinnes. I dag viser statistikken at vi i Norge materialgjenvinner i underkant av 40% av husholdningsavfallet. Det er en lang vei og gå.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no