Vi løfter blikket

Skrevet av BW. Kategori: Blogg

Har du hørt om sirkulær økonomi? De fleste av oss har ikke det. Det er et begrep som tas mer og mer i bruk, spesielt etter klimaavtalen i Paris. Sirkulær økonomi er noe som angår oss alle i større grad enn vi vet. Det handler om å få en bærekraftig utvikling slik at våre barn og barnebarn også kan leve godt av jordas ressurser. Det handler om å ta ansvar for levemåten vår og gjøre det som vi mennesker kan være utrolig flinke på hvis vi vil, nemlig omstille oss og tenke nytt.

I avfallsbransjen endrer begrepsbruken seg. Tidligere snakket vi om søppel. Deretter måtte det hete avfall. I den sirkulære økonomien heter det ressurs. Vi kaster ikke lenger søppel eller avfall, vi kaster ressurser eller aller helst setter ressurser i omløp. Hensikten med endring av ordvalgene er å vise at det som for de fleste av oss er søppel, har en stor verdi. I framtiden er det den ressursen vi har til å produserer nye gjenstander. Den vil hjelpe oss til å nå klimamålene som ble satt i Paris 2015. Vi har ikke råd til å sløse. EU har satt et krav om at innen 2030 skal 65% av avfallet materialgjenvinnes. I dag viser statistikken at vi i Norge materialgjenvinner i underkant av 40% av husholdningsavfallet. Det er en lang vei og gå.

En bærekraftig utvikling med energigjenvinning

Skrevet av BW. Kategori: Blogg

Vi lever i en tid hvor vi tydelig ser at livsstilen til de fleste av oss sette altfor store av. Det grønne skiftet er uten tvil en nødvendighet. Vi ser at vi må gå fra en lineær økonomi til en sirkulær om vi ønsker å bevare jordkloden for fremtidige generasjoner.

Vi ser forferdelige eksempler på at avfall truer miljø og klima, men vi ser også gode eksempler på  at avfall er del av løsningen på de store klimautfordringene vi har. Statistikker viser f.eks. at med dagens ressursbruk, vil det om få år være slutt på gull og andre metaller. Men om vi blir flinkere til å resirkulere og tar opp kampen mot søppelfyllinger, vil vi kunne ivareta ressursene og den sirkulære økonomien vil få.
Returkraft har et slagord som sier at «Vi brenner for miljøet». Hvordan passer avfallsforbrenning inn i den sirkulære økonomien når vi brenner opp ressursene? Avfallsforbrenning handler om to viktig ting i den sirkulære økonomien. For det første er det særdeles viktig å fjerne miljøgiftene på en forsvarlig måte. Ingen av oss ønsker at tungmetaller skal blande seg inn i den resirkulerte plasten. For det andre er det avfallet som ikke kan resirkuleres erstatter bl.a. kullkraften. Hever vi blikket, vil vi se at nettopp dette vil gi en enorm klimagevist i Europa og ellers i verden.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no