Author Archive

Viktig fagsamling for driftsoperatører

Skrevet av BW. Kategori: Nyheter, Utdanning

En sprekk på størrelse med en femkroning i et vannrør førte til totalhavari på forbrenningsanlegget til Jönköping Energi i Sverige. Hva kan vi lære av det?

Det var stor deltakelse på driftsseminaret til Returkraft AS i Kristiansand 26. og 27.
Gruppebilde
Foto: Kjell Inge Søreide

– Dette viser hvordan ting fort kan gå galt hvis uhellet først er ute. Bransjen må bli flinkere til å dele kunnskap og lære av hverandres erfaringer, sier Tore Jan Hodnemyr, driftssjef ved Returkraft AS i Kristiansand.

Hodnemyr og Returkraft var vertskap for den første fagsamlingen for operatører og driftsledere som har vært arrangert i Norge. 60 nøkkelpersoner fra 11 avfallsforbrenningsanlegg i Norge deltok på samlingen i Kristiansand 26. og 27. april. I to dager satt deltakerne sammen og delte egne  opplevelser, risikosituasjoner og forebyggende tiltak.

Blant temaene var opp- og nedkjøring av anlegg, vedlikeholdsrutiner, nødprosedyrer og kritiske komponenter i ovn og kjeler. Mulige løsninger ble lansert og diskutert i arbeidsgrupper og i plenum.

– Her var det mye nyttig å ta med seg. Jeg kjente meg igjen i mange av de scenariene som ble beskrevet. Vi kan åpenbart forbedre en del prosedyrer og rutiner hos oss, sier Jan André Korneliussen, operatør på Forus Energigjenvinning i Rogaland.

Da alt gikk galt
Den dramatiske historien fra  Jönköping Energi dannet et dramatisk bakteppe for fagsamlingen. Klokken 11.00 onsdag 5. oktober i 2016 var starten på et langvarig mareritt for eiere og ansatte av forbrenningsanlegget som produserer strøm og fjernvarme til over 30 000 husholdninger i den svenske byen.

Driftsseminar 26.-27.april

Skrevet av BW. Kategori: Utdanning

Foto-Jon-Petter Thorsen-Aptum-DSC_1950Vi inviterer til driftsseminar på Returkraft. Vi ønsker å samle driftsoperatører og – teknikere til erfaringsdeling, diskusjon omkring felles problemstillinger, bygging av nettverk og ikke minst faglig påfyll. Seminaret vil bli en kompinasjon av foredrags og gruppearbeid.

Første dag er tema HMS og drift. Mikael Lindberg og Ola Sjöland fra Jönköping Energi AB kommer. De vil fortelle om driftshavariet i 2016 der kjelen var ute av drift i 10 uker.

Det vil bli gruppearbeid og den enkelte kan velge det tema som er mest relevant.

Andre dag er tema ovnsregulering. Det vil bli sendt ut informasjon om hvem foredragsholder blir.

Gruppearbeidet vil omfatte rfaringsutveksling knyttet til problemstillinger som produksjon, luftregulering, korrosjon og hvilke konsekvenser anleggene har erfart med god/dårlig ristregulering. Gruppene blir delt inn etter type kjel de arbeider med.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon.

Påmelding

Invitasjon til driftsseminar på Returkraft

Vi løfter blikket

Skrevet av BW. Kategori: Blogg

Har du hørt om sirkulær økonomi? De fleste av oss har ikke det. Det er et begrep som tas mer og mer i bruk, spesielt etter klimaavtalen i Paris. Sirkulær økonomi er noe som angår oss alle i større grad enn vi vet. Det handler om å få en bærekraftig utvikling slik at våre barn og barnebarn også kan leve godt av jordas ressurser. Det handler om å ta ansvar for levemåten vår og gjøre det som vi mennesker kan være utrolig flinke på hvis vi vil, nemlig omstille oss og tenke nytt.

I avfallsbransjen endrer begrepsbruken seg. Tidligere snakket vi om søppel. Deretter måtte det hete avfall. I den sirkulære økonomien heter det ressurs. Vi kaster ikke lenger søppel eller avfall, vi kaster ressurser eller aller helst setter ressurser i omløp. Hensikten med endring av ordvalgene er å vise at det som for de fleste av oss er søppel, har en stor verdi. I framtiden er det den ressursen vi har til å produserer nye gjenstander. Den vil hjelpe oss til å nå klimamålene som ble satt i Paris 2015. Vi har ikke råd til å sløse. EU har satt et krav om at innen 2030 skal 65% av avfallet materialgjenvinnes. I dag viser statistikken at vi i Norge materialgjenvinner i underkant av 40% av husholdningsavfallet. Det er en lang vei og gå.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no