Posts Tagged ‘utslipp’

Driftsrapport 2013

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Driftsrapporten for desember 2013 (og dermed årsrapporten for 2013) har allerede ligget ute noen dager, men for de som ikke har studert den ennå skal vi trekke fram noen nøkkeltall fra året som gikk:

For det første: 8316. Dette er et tall vi allerede har kommentert, og som altså er antall driftstimer vi oppnådde i 2013. 8316 timer av 8760 mulige er intet mindre enn fantastisk, og er ny rekord for oss. Jeg er villig til å vedde ei bløtkake fra Liebermann på at det ikke bare er ny «pers», men at det også er ny Europa-rekord!

Anlegget er designet for å gå minst 8000 timer pr år. Vi klarte det nesten i 2011 (første hele driftsår), med 7982 timer. Vi klarte det med god margin i 2012 (8262). Og gjenok bedriften i 2013. Gjennomsnitt for de tre første hele driftsårene er etter dette 8186 timer.

For det andre: 49. Det er oppnådd energiutnyttelse i 2013. 49% er bedre enn budsjettert (46%), men er fortsatt et lite prosent-poeng under konsesjonskravet på 50%. 2013 er også det første av de tre årene der konsesjonen krever at vi i snitt må ligge over 50% energiutnyttelse, og i så måte hadde det vært kjekt og passert 50% allerede i 2013. Men vi er på god vei, og er ikke bekymret for at vi ikke skal klare kravet for perioden 2013-2015 sett under ett. Det henger selvsagt sammen med at fjernvarmenettet er i stand til å ta imot stadig mer av den energien vi produserer. I 2013 økte fjernvarmeuttaket med 14%, og er nå oppe i nesten 94 GWh.

Inntil videre måles energiutnyttelsen i % etter en formel utviklet av norske myndigheter. Svakheten med denne formelen er at vi i realiteten er prisgitt Vårherre: Får vi en lang og kald vinter blir energiutnyttelsen høy. Er vinteren mild blir den lav. Hvorvidt vi oppnår kravet på 50% ligger dermed i stor grad utenfor vår kontroll. Sammenligner vi desember 2012 (som var veldig kald) med desember 2013 (som var tilsvarende mild) ser vi forskjellen tydelig: I desember 2012 var vår energiutnyttelse 71%; i desember 2013 var den bare 54%. Energiutnyttelses-prosenten sier følgelig ikke noe om hvor godt eller dårlig vi drifter forbrenningsanlegget. Derfor har EU kommet opp med en ny formel, som vi forventer også vil bli gjort gjeldende i Norge. Denne formelen måler energieffektivitet, og hensyntar i større grad hvor godt et anlegg har utnyttet det brenselet man har fått inn. Etter denne formelen er vår energieffektivitet 81%. Kravet er 60%, og vi ligger allerede godt over.

For det tredje: 0. Det er antall brudd på time-middelverdien i utslippstillatelsen for hele 2013. Tallet bekrefter at også renseanlegget fungerer som det skal. Selv om man kan ha mange overskridelser av time-middelverdien uten å bryte utslippstillatelsen vil vi gjerne holde “nullen” her. Vi vil gjerne holde “nullen” med hensyn til halvtimes-middelverdien også, selv om det er mye vanskeligere. I 2013 hadde vi 17 halvtimes-perioder hvor utslippene gikk over grensen.

Noen andre tall til slutt: Totalt sykefravær i 2013 endte på 2,22%. Vi hadde ingen skader med fravær, og opprettholder den gode statistikken også her. Og vi hadde besøk av tilsamen 2863 personer på anlegget, hvorav 1916 var skolebarn/-elever/-studenter i alle aldre.

Høstens vakreste eventyr er i gang!

Skrevet av OTD. Kategori: Nyheter

Søndag kveld (8.september) begynte nedkjøringen av anlegget for å gjøre klart til det som for oss er høstens vakreste eventyr: Vedlikeholdsstansen. I løpet av de neste to ukene skal hele anlegget gjennomgåes, og gjøres klart for et nytt driftsår. I tillegg til våre egne folk har vi et 60-talls spesialister fra inn- og utland til å hjelpe oss med ulike arbeidsoppgaver. Mye av dette har vært planlagt i lang tid, men det er likevel en del spenning forbundet med en slik stans. For hvem vet hva som skjuler seg bak luker som vanligvis er stengt eller i krinkelkroker som ikke har vært inspisert siden forrige gang??
Pr mandag morgen (9.9.) konstaterer vi at det var noe mer askeavleiring inni ovnen enn forrige gang. Det har vi brukt litt mer tid enn beregnet på å fjerne, og derfor er vi nå noen timer etter skjema. Det bekymrer vi oss ikke over, for mye kan og vil jevne seg ut over tid. Det er selvsagt viktig å bli ferdig i tide, men det er enda viktigere at vi får gjort alt vi skal uten at noen kommer til skade underveis. Derfor tar vi den tiden som trengs for å sikre arbeidsplassen, selv om kan koste litt ekstra.
Budsjettet for årets vedlikeholdsstans er på 11,5 millioner. Det er mye penger for en «service», men det er det det koster å holde liv i et prosessanlegg til 8-900 millioner kroner.

PS: Mens anlegget står opprettholder vi avfallsmottaket. For å hindre at lukten fra bunkeren sprer seg til omgivelsene kjører vi kullfilteranlegget for fullt

Plastposer

Skrevet av OTD. Kategori: Blogg

Det pågår for tiden en debatt i Fædrelandsvennen om bruk av plastposer. En leser er sur fordi han stadig blir spurt om han skal ha pose. «Selvfølgelig skal han det! Hvordan skulle han ellers få matvarene med seg?» En annen leser synes vi nordmenn er altfor sløve i forhold til bruken av plastposer. Han har med seg handlenett når han går i butikken, og benytter seg aldri av plastposer.
Ved første øyekast kan det virke som om dette er en dum og unødvendig debatt. Folk må vel få handle som de vil, både bokstavlig og i overført betydning.
Går vi litt lenger ned i materien ser vi imidlertid at debatten berører en helt fundamental problemstilling: Vi bruker nemlig aldeles for mye plast!
Beregninger viser at det brukes mellom 500 og 1000 milliarder plastposer i verden pr år. Det tilsvarer noe slikt som 1 million poser i minuttet.
Når vi vet at produksjon av plast krever mye energi, og forårsaker skadelige miljøutslipp, og at det tar ca 400 år før plast brytes ned i naturen, skjønner vi at dette er et problem som må tas på alvor.
I denne sammenhengen er det virkelig slik at vi må ”tenke globalt, og handle lokalt”. Vi kan ikke ta ansvar for 1000 milliarder plastposer, men vi kan ta ansvar for de posene vi bruker selv! Først ved å ikke bruke flere enn nødvendig, og dernest ved å sørge for at de vi faktisk bruker ikke kastes i naturen, men sendes til gjenvinning (enten materialgjennvinng, dvs at vi bruker plasten om igjen som plast, eller energigjenvinning, ved at vi brenner plasten og tar vare på energien. Returkraft gjør det siste)

Og så skal jeg driste meg til å foreslå følgende: Hva med å innføre et skikkelig gebyr på plastposene? Det er ingen av oss som merker at posen i butikken koster 50 øre eller 1 krone. Men hva om den kostet 10 kroner? Jeg er overbevist om at en slik posepris ville ført til et dramatisk fall i plastpose-forbruket, til glede for miljøet, og alle som selger handlenett. I alle fall til alle hadde fått kjøpt seg et!

Sjekk denne linken for verdens posebruk hittil i år.
Trykk her for å lese mer om plast og miljø.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

Returkraft AS
Setesdalsveien 205
4618 Kristiansand

Tlf 958 46 000
post(a)returkraft.no